Retningslinjer for bruk av Horten bibliotek

Biblioteket, foto

Retningslinjer for bruk av Horten bibliotek

  • Alle bes om å desinfisere hendene med håndsprit før de går inn på biblioteket.
  • Besøkende oppfordres til ikke å oppholde seg lenger enn nødvendig i lokalene.
  • Vi ønsker størst mulig grad av selvbetjening og oppfordrer til å benytte automatene for lån og innlevering. Spør om hjelp ved behov.
  • PC-er for publikum kan benyttes i en begrenset tidsperiode.
  • Husk å holde god avstand til andre for å hindre smittespredning.
Translate »